Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga yra viena didžiausių ir dinamiškiausių lenkiškų organizacijų Lietuvoje. Organizacija vienija vaikus ir jaunimą, o jos pagrindinis tikslas yra jaunų narių dvasinio ir fizinio vystymosi ugdymas. Ugdomąją veiklą vykdo jauni instruktoriai, vadovaudamiesi „Harcerių priesaika“ ir „Harcerių teise“. Harceriai stengiasi įgyvendinti savo pašaukimą — tarnystę Dievui, Tėvynei ir Artimajam. LLHS savo veiklą vykdo Vilniuje ir Vilniaus rajone, tai yra būtent ten, kur gyvena vietinių lenkų bendruomenės. Sąjungos tradicijos ir papročiai remiasi Vilniaus Harcerių Pulko veikla iki Antro pasaulinio karo.

Harcerių judėjimas Lietuvoje atgimė 1989 m., kartu su tautiniu atgimimu. 1989 m. į lenkiškas mokyklas Vilniuje atvyko pirmieji instruktoriai iš Lenkijos, siūlydami pagalbą atkuriant lenkišką harcerių judėjimą. Tuo metu mokyklose įsisteigė pirmieji organizaciniai harcerių vienetai.

Šiuo metu Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjunga vienija daugiau nei 500 žmonių, aktyviai veikiančių lenkiškos ir lietuviškos bendruomenės labui. Sąjungos Pirmininkė yra Sabina Maksimovič, Pirmininko pavaduotoja yra Vika Strenakova. Harcerių Organizacijai vadovauja Vadovė Eva Giliauskienė, o Harcerių Organizacijai Vadovas — Ryšard Gierasim. Sąjungos iždininkas yra Romuald Dadelo, Zuchų vadė yra Sniežana Katovič. Sąjungos Vyriausias Kapelionas yra kun. Jaroslavas Spiridovič.

Sąjunga savo veikla siekia ugdyti Sąjungos narių aktyvią pilietinę poziciją, skatina tautinį sąmoningumą tarp lenkų jaunimo ir tuo pačiu metu formuoja atsakomybės jausmą už savo valstybės, Lietuvos Respublikos, likimą. Harceriai dalyvauja daugelyje socialinių ir labdaringų akcijų: prižiūri lenkų karių ir besiilsinčių Vilniaus kapinėse kapus, renka aukas Rasų, seniausių Vilniaus kapinių, paminklų atnaujinimui, eina garbės sargybą prie Lenkijos Maršalo J. Pilsudskio mauzoliejaus ir lenkų karių kapų, kasmet dalyvauja organizuojant ir vykdant akciją „Światełko dla Rossy”.  Šiais metais akcijos metu buvo surinkta apie 6 tūkstančius žvakių, kurios lapkričio 1-ąją buvo uždegtos ant apleistų kapų. Harceriai lankosi senelių ir vaikų globos namuose, bendradarbiauja organizuojant Vaikų dienos šventę Lenkų Kultūros namuose, kartu su Vilniaus labdaros draugija dalina siuntas vienišiems ir remtiniems asmenims. Drauge su Lietuvos skautais kasmet organizuoja „Betliejaus taikos ugnies“ akciją.

Be kasdienės nuolatinės harcerių veiklos kasmet organizuojame vasaros ir žiemos stovyklas, dalyvaujame daugelyje renginių Lenkijoje ir kitose šalyse, bendradarbiaujame organizuojant skautų ir harcerių konferencijas su Lietuvos ir kitų valstybių organizacijomis.