Nazwa dział „HD”, co oznacza „Harcerskie Drzewo” i kojarzy się z technicznym terminem „High Definition” czyli wysokim poziomem jakości, do którego dążymy. Nazwa wybrana wspólnie wśród wielu wariantów. „Harcerskie Drzewo”, bo to symbolizuje nas, naszą strukturę i nasze rezultaty. Korzeń – dział, główne gałęzie – poddziały, liście – nasze rezultaty.

Dział „HD” działa na podstawie chęci i możliwości. Głównym celem jest – kształcić siebie i z duszą robić coś dla innych.. W naszym wypadku „innych” przeważnie jest nasz Związek.

Według zaciekawienia członków, pola kształcenia i działalności dział „HD” dzieli się na poddziały: „Foto”, „Video”, „Audio” i „Multimedia”.

Paweł Giliauskas

Paweł Giliauskas

Prowadzący działu %22HD%22 | Drużyna: 13 WDW %22Czarna Trzynastka%22

„Robię to wszystko dla tych szeroko otwartych oczy, które błyszczą od zaciekawienia, później tworzą dla kogoś coś od duszy.. przekazując wartości harcerstwa i braterstwa.. co kogoś może zachęcić dołączyć do harcerstwa czy skautingu, pomóc „zostawić ten świat lepszym niż go zastaliśmy” i spotkać najdroższych mu osób w życiu.

Dopóki w dziale jest choć jedna osoba z chęcią – widzę sens w tym co robię…”

PODDZIAŁY