Program kursu opierać się winien całkowicie na harcach. Jak najmniej rozważań teoretycznych – jak najwięcej ćwiczeń, gier, zabaw, zbiórek. Przede wszystkim umożliwić należy zdobywanie stopni i sprawności harcerskich, poprzedzone podaniem „techniki harcerskiej.

hm. Aleksander Kamiński

Dział kształcenia jest zespołem składającym się z instruktorów oraz starszych harcerzy, chętnych do pomocy w kształceniu oraz szkoleniu harcerzy ZHPnL, opierając się na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, który także ma na celu:

  1. Tworzenie (lub współtworzenie) regulaminów kursów na wszystkich szczeblach ZHPnL.
  2. Organizowanie (lub współorganizowanie) kursów harcerza, zastępowego, drużynowego, instruktora, zuchmistrza, kwatermistrza ZHPnL.
  3. Skupianie materiałów po kursach oraz udostępnianie ich w razie potrzeby.
  4. Organizowanie (lub wspomaganie organizacji) różnorodnych szkoleń, spotkań, konferencji, itp.