KAPITUŁA STOPNI HARCERSKICH

PWD. JOANNA MIKULSKA

przewodnicząca

PHM. EWA GILIAUSKIENĖ

PHM. JOANNA PIETKIEWICZ

PWD. ELŻBIETA WILKIEWICZ

pwd. Alina Ewelina Szostak

Kapituła Stopnia Harcerki Litwy

HM. JULIA DARJINA

przewodnicząca

HM. ALINA ZAWADZKA

PHM. EWA GILIAUSKIENĖ

Komisja Stopni Instruktorskich

HM. ALINA ZAWADZKA

przewodnicząca

HM. SABINA KOCIELNIK

HM. JULIA DARJINA

PHM. ANNA DADEŁO

PHM. EWA GILIAUSKIENĖ