KAPITUŁA STOPNI HARCERSKICH

PHM. EWA GILIAUSKIENĖ HL

przewodnicząca

PWD. JOANNA MIKULSKA WĘDR.

PHM. JOANNA PIETKIEWICZ HL

PHM. ELŻBIETA WILKIEWICZ HL

pwd. Alina Ewelina Szostak wędr.

Kapituła Stopnia Harcerki Litwy

HM. JULIA DARJINA HL

przewodnicząca

HM. ALINA ZAWADZKA HL

PHM. EWA GILIAUSKIENĖ HL

Komisja Stopni Instruktorskich

HM. ALINA ZAWADZKA HL

przewodnicząca

HM. SABINA KOCIELNIK HL

HM. JULIA DARJINA HL

PHM. ANNA DADEŁO HL

PHM. EWA GILIAUSKIENĖ HL