CENTRALNA KAPITUŁA STOPNI HARCERSKICH

PHM. MIROSŁAW BIERAZA HL

Przewodniczący
Email: m.bieraza@gmail.com

PHM. ARTUR ŻABIEŁOWICZ HL

Sekretarz

PWD. PAWEŁ GILIAUSKAS HL

PWD. JAROSŁAW SPIRIDOWICZ HL

Centralna Komisja Stopni Instruktorskich

HM. ADAM BŁASZKIEWICZ HL

Przewodniczący
Email: direktorius@jonopauliausgimnazija.vilnius.lm.lt

HM. RYSZARD GIERASIM HL

Sekretarz

PHM. MIROSŁAW BIERAZA HL

PHM. GIERARD TUMASZ HL

PWD. ARTUR KOŁOSZEWSKI HO