DRUŻYNY HARCERSKIE

1 Szumska Drużyna Harcerzy „Burza” im. ks. bp. Władysława Bandurskiego

3 września 1993 r. drużynę (wraz z drużyną żeńską) założył ks. Dariusz Stańczyk. Nazwa, patron oraz barwy (niebieska i biała) są te same u obu drużyn. Działają przy parafii Michała Archanioła w Szumsku oraz szkole w Kowalczukach. Dwa zastępy – „Grom” i „Błyskawica” działają w Szumsku, i jeden – „Jarema” – w Kowalczukach. Wcześniej działały jeszcze dwa zastępy – „Wiking” i „Wilki”. Od 2016 r. drużynowym „Burzy” jest Dariuš Križanovskij. Wcześniejsi drużynowi: Alan Černiavski 2015-2016 r., Evald Satkevič 2013-2015 r., Zbignev Podvorski 2011-2013 r., Artur Volček 2008-2010 r.,  Radoslav Mikulevič 2007-2006 r., Vlodimež Seniut 2005-2006 r., Marek Tomaševič 2003-2004 r., Albert Narvoiš 2002-2003 r., Miroslav Ciunovič 2001 r., Artur Pyž, Aleksander Jachimovič od 1993 r..

Drużyna należy do Szumskiego Szczepu Harcerskiego „Burza“, który jednoczy drużyny harcerskie, wędrownicze oraz gromady zuchowe. Do 2007 r. drużyna należała do Hufca Maryi Ostrobramskiej. W 2011 r. drużyna brała udział w światowym zlocie Jamboree w Szwecji, w 2016 r. zwyciężyła w harcerskim turnieju piłki nożnej „HarcFootball“, podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. pełniła służbę medyczną, co miesiąc pełni służbę w miejscowym schronisku dla zwierząt, porządkuje otoczenie. Jeden z członków drużyny – Jaroslav Spiridovič – jest księdzem i pełni funkcję kapelana ZHPnL.

13 Wileńska Drużyna Harcerzy „Czarna Trzynastka“

Drużyna została odrodzona w 1989 r. w cześć pamięci przedwojennej „Czarnej Trzynastki“. Patronem drużyny jest Zawisza Czarny, który jest symbolem odwagi i rycerstwa. Obrzędowy kolor drużyny jest czarny. Często ludzie uważają, że czarny kolor symbolizuje pustkę oraz nieszczęście, ale drużyna próbuje udowodnić, że nawet w najciemniejszych miejscach można odnależć promień słońca, który dodaje odwagi i sił do walki z wszystkimi przeszkodami. Z tego powodu, symbolem drużyny jest harcerska lilijka na tle wschodzącego słońca.

Przedwojenna „Czarna Trzynastka“ została założona 18 października 1921 r. Założył ją Józef Grzesiak „Czarny“, który prowadził drużynę aż do rozpoczęcia się wojny. W czasach okupacji drużyna wyróżniała się swą aktywnością oraz odwagą. O jej działalności pisał Владимир Богомолов w książce „В августе сорок четвёртого” oraz Antoni Wasilewski w książce „Zarys dziejów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy. Czarna Trzynastka Wileńska“.

Członkowie teraźniejszej drużyny staraja się dbać o przedwojenne tradycje trzynastaków. Chusta jest wręczana tylko wtedy, gdy druh udowodni, że jest jej warty, a Krzyż harcerski – tylko wtedy, gdy jest już dorosły, rozumie swoje postępowania i czuje za nie odpowiedzialność. Trzynastacy wyróżniają się tym, że są dosyć dużą drużyną,  ale utrzymują ciepłe i przyjazne wzajemne stosunki. Zapytani „Czym dla ciebie jest twoja drużyna?“, odpowiedzieliby – rodzina. Największym celem jest utrzymanie nie dużej, ale mocnej drużyny, która byłaby warta nosić imię legendarnej przedwojennej „Czarnej Trzynastki“. Jedną z najpiękniejszych i oryginalnych tradycji drużyny można zobaczyć podczas ślubów trzynastaków. Z tej okazji druhowie z drużyny w kościele stają z brzozowymi gałązkami i tworzą arkę dla pary młodej, która idzie do ołtarza.

Funkcję drużynowego pełni dh. Tomaš Makarevič. Drużyna działa przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (gdzie też ma harcówkę), a poszczególne zastepy działają przy szkołach w Suderwi oraz Lazdynai. Obecnie w drużynie są trzy zastępy – „Czarne rysie“, „Czarne stopy“, „Czarni rycerze“. Od 2009 r. przy drużynie hercerskiej działa drużyna wędrownicza, która nosi tą samą nazwę.

18 Samodzielny Dziewieniszski Zastęp „Orły“

Działa przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach (rej. solecznicki), gdzie też ma harcówkę. W 2014 r., pedagog socjalny, Anželika Moroz zebrała grupę uczni, którym chciała pomóc w kształtowaniu patriotyzmu, poznawaniu siebie i swego kraju. Dla osiągnięcia tych celi bardzo pasowało harcerstwo. Obecnie funkcję zastępowego pełni Jan Tomaš Malikas. Dwoje członków zastępu mają złożone Przyrzeczenie harcerskie. Obrzędowe barwy zastępu są biało-czarne.

26 Wileńska Drużyna Harcerzy „Białe Wilki“ im. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilk“

Drużyna działa przy Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, gdzie też ma harcówkę. To jedna z największych i najbardziej aktywnych drużyn ZHPnL, w której działa około 45 druhów w zastępach: „Żelazne Wilki“ (zastęp starszoharcerski), „Wilcze Kły“, „Husky“, „Polarne Wilki“ oraz zastęp zastępowych „Alba lupus“ (z łac. biały wilk). Drużyna należy do 26 Wileńskiego Szczepu Harcerskiego im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. W 1995 r. drużynę założył oraz został pierwszym drużynowym druh Tomaš Koševski. Kolejnymi drużynowymi byli Ryšard Gierasim, Tomaš Božerocki, Valdemar Doveiko, Tomaš Palkovski, Ernestas Voitechovičius. Od 2018 r. funkcję drużynowego przejął druh Łukasz Warno. Drużyna szczyci się tym, że w 2017 r. zasłużyła na najwyższe miano („Drużyna Orla“), którego wcześniej jeszcze nie posiadała żadna z drużyn ZHPnL.

Warto zaznaczyć, że nie zważając na dużą aktywność w życiu harcerskim (na przykład, organizowanie wyjazdu delegacji ZHPnL na światowy zlot Jamboree, założenie nowych środowisk – Bujwidzkiej Drużyny Harcerzy „Narocz“, Miednickiej Drużyny Harcerzy „Grizzly“, Mickuńskiej Drużyny Harcerzy „Jastrząb“, Wileńskiej Drużyny Harcerzy „Wikingi“, Wileńskiej Drużyny Harcerzy „Szare Wilki“ oraz Wileńskiej Gromady Zuchowej „Rycerze z krainy wilków“), druhom wystarcza czasu i na działalność sportową. Drużyna zawsze jest wśród najsilniejszych drużyn podczas turnieju koszykarskiego „HarcBasket“, piłki nożnej „HarcFootball“, siatkówki „HarcVolleyball“. Niektórzy członkowie drużyny podczas różnych zawodów w dziedzinie piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, sztuk walki oraz lekkiej atletyki reprezentują Litwę.

Każdego roku w grudniu, podczas zimowiska, „Białe Wilki“ obchodzą swoje urodziny. Przyjęcie nowych członków do druzyny też jest świątkowane bardzo uroczyście: po pozytywnym zaliczeniu okresu próbnego, druh otrzymuje mundur i książeczkę członkowską, gdzie są zaznaczane wszystkie jego osiągnięcia. Przyrzeczenie harcerskie jest składane przy mieczu patrona drużyny Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilk“ oraz proporcu drużyny. Starsi członkowie drużyny przechodzą do 26 Wileńskiej Drużyny Wędrowniczej „Yeti“ im. Św. Krzysztofa, gdzie kontynują kształcenie swoich talentów oraz osiągają nowe cele.

28 Wileńska Drużyna Harcerzy „Szare Wilki“

Drużyna założona 23 stycznia 2004 r. w szkole podstawowej na Lipówce oraz w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. W ciągu 12 lat działania drużyny, funkcję drużynowego pełniły trzy osoby: Artur Klusovski (2004-2007 r.), Artur Žabelovič (2007-2011 r.), Gžegož Gansevski (2011-2012 r.). Nazwa drużyny („Szare Wilki“) powstała od nazwy jednej z przedwojennych drużyn. Członków drużyny można było odpoznać z szarych chust, których krawędź była obszyta czerowną nicią oraz czarnych beretów. Do drużyny należało około 25 druhów, z których 15 złożyło Przyrzeczenie harcerskie, a 3 – złożyło Zobowiązanie instruktorskie. Działały 4 zastępy: „Dzikie wilki“, „Wilcze kły“ oraz dwa zastępy bez nazw. Drużyna aktywnie brała udział w imprezach ZHPnL, międzynarodowych wyjazdach, zlotach w Polsce, pełniła służbę w hospicjum im. Bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, schroniskach dla zwierząt, kwestowała na cmetarzu Rossa w Wilnie.

Ze względu na to, że do drużyny dołączyło wiele druhów z rejonu wileńskiego (Mejszagoły), w 2010 r. drużyna została podzielona na dwie: 28 Wileńską Drużynę Harcerzy „Szare Wilki“ i 11 Mejszagolską Drużynę Harcerzy „Delta“. Z czasem, wielu druhów udało się na studia, wyjechało za granicę i z tego powodu byli mniej aktywni w drużynie lub całkowicie przestali działać. W 2012 r. była przyjęta decyzja rozwiązać drużynę „Szare Wilki“.

W 2015 r., w szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie został założony zastęp „Szare Wilki“, którym dowodzili: były drużynowy drużyny „Szare Wilki“ Gžegož Gansevski oraz druh Gerard Tumaš. Zastęp aktywnie działał i przerodził sie w drużynę – została odrodzona 28 Wileńska Drużyna Harcerzy „Szare Wilki“. Drużyna zachowuje tradycje i obrzędowości, ale z powodu dołączenia do 26 Wileńskiego Szczepu Harcerskiego im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, zmieniła kolor beretów z czarnego na bordowy.

Miednicka Drużyna Harcerzy „Grizzly“

Barwy drużyny są czarne i pomarańczowe. Drużyna należy do 26 Wileńskiego Szczepu Harcerskiego im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. W 2010 r. druh Ryszard Gierasim założył zastęp przy szkole im. Św. Kazimierza w Miednikach, pierwszym zastępowym został Kšyštof Aškelovič. W 2015 r. zastęp przerodził się w drużynę o tej samej nazwie. Nie zważając na pełnioną funkcję drużynowego oraz innej działalności harcerskiej, ówczesny drużynowy zdobył najwyższą ilość punktów z egaminu maturalnego z jęz. rosyjskiego. Za jego przykładem podążają i inni członkowie drużyny, którzy aktywnie biorą udział w konkursach oraz olimpiadach. Pełniąc służbę w miejscowym kościele oraz na cmentarzu Rossa w Wilnie, druhowie spełniają harcerską obietnicę służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Jedną z tradycji drużyny jest rozpalanie ogniska i smażenie kiełbasek podczas każdej zbiórki w terenie.

Solecznicka Drużyna Harcerzy „Step“

Założona we wrześniu 2014 r. przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. W latach 2000-ych w Solecznikach aktywnie działała drużyna harcerska „Step“, dlatego teraźniejsza druzyna wybrała właśnie tę nazwę i dąży do odbudowy wcześniejszych tradycji tego środowiska. Drużyna jest aktywna, składa się z dwóch zastępów: „Byki“ i „Lwy“. Od 2016 r. pracuje z dziećmi lat 7-9 i dąży do założenia gromady zuchowej.

Członkowie drużyny mają zbiórki każdego tygodnia. Także, druhowie aktywnie biorą udział w obozach, biwakach i innych imprezach harcerskich. Obecnie funkcję drużynowego pełni druhna Beata Zarumnna. Obrzędowe barwy drużyny są czarne i bordowe.

Związek Drużyn Harcerskich „Trop“

Związek drużyn obejmuje wileńskie drużyny harcerzy i wędrowników o tej samej nazwie oraz Samodzielny Trocki Zastęp „Feniks“. Historia drużyny „Trop“ wiąże się z drużyną „Trop“ w Polsce, w mieście Krosno Odrzańskie, skąd kiedyś do Wilna przybył Mariusz Gasztol, jeden z aktywnych działaczy, którzy odradzali harcerstwo na Litwie. 1 Wileńska Drużyna Harcerzy „Trop“ im. Adrzeja Małkowskiego była założona przy szkole im. Władysława Syrokomli w Wilnie w 1989 r. Cztery lata później ona przerosła w związek drużyn. Popewnym czasie działalność tego środowiska osłabła i działalność została powstrzymana. Od 2012 r. została odrodzona i aktywnie działa oraz posiada swoją stronę internetową www.trop.lt. Drużyny „Tropu“ czczą wieloletnie tradycje: 31 października świętują urodziny patrona – Andrzeja Małkowskiego, który jest założycielem harcerstwa polskiego; noszą biało-czarne chusty, na które nie jest łatwo zasłużyć. Najbardziej zasłużeni i aktywni członkowie noszą „tropkę“, czyli odznakę tego środowiska z nazwą „Trop“.

DRUŻYNY WĘDROWNICZE

1 Szumska Drużyna Wędrownicza „Szczerbcowa Burza“ im. kap. Gracjana Fróga

Drużyna działa od 2002 r. przy Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach. Nazwa drużyny została wybrana w celu uczczenia kapitana Gracjana Fróga „Szczerbiec“, dowódcy 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Każdego roku w Dzień Zaduszny drużyna zwiedza groby tej brygady AK na cmentarzu w Kolonii Wileńskiej. Druhowie ciekawią się różnymi dziedzinami sportu wodnego, często organizują spływy kajakowe.

Od założenia drużyny zmieniło się 7 drużynowych: Miroslav Ciunovič 2002 r., Michal Kitkovski 2002-2003 r., Jaroslav Marcinkevič 2003-2005 r., Mansved Kraičinski 2005-2007 r., Albert Kraičinski 2007-2008 r., Miroslav Beraza od 2008 r.

13 Wileńska Drużyna Wędrownicza „Czarna Trzynastka“

Ta drużyna jest dużą siłą, bezcennym doświadczeniem i pomocą drużynie harcerskiej. Pomysł o założeniu drużyny powstał w 2007 r., ponieważ „zebrało się“ niemało starszych – wiekiem i doświadczeniem – druhów. Pierwsze spotkanie drużyny odbyło się 2 listopada 2007 r. w domu rodziny Łuczyńskich (Jana, Władysława i Waldemara). Pierwszym drużynowym został wybrany Andžej Droždž, przybocznym – Daniel Daškevič, a kwatermistrzem Valdemar Lučinski. 11 listopada (w dzień odrodzenia Niepodległości Polski) Naczelnik otworzył drużynie okres próbny, który po sześciu miesiącach został pozytywnie zamknięty. Pierwszymi członkami drużyny zostali: Andžej Droždž, Daniel Daškevič, Valdemar Lučinski, Jurgis Sargelis, Andžej Huryn, Vladislav Lučinski, Tomaš Blaževič, Pavel Giliauskas, Jan Lučinski i Andžej Mikša.

Jednym z pierwszych ważniejszych wydarzeń drużyny był jesienny Rajd Niepodległości w 2008 r., w którym udało się zwyciężyć bez wcześniejszego przygotowania. Tradycyjnie, zwycięzcy rajdu organizują rajd w następnym roku, dlatego drużyna włożyła nie mało starań szykując dla ZHPnL kolejny Rajd Niepodległości w Wesołóce (rej. wileński) w 2009 r. Oni sami postanowili spędzić noc w namiocie podczas tego biwaku oraz wewnątrz namiotu zrobili piec, aby nocą nie było zimno. Największą pochwałą dla drużyny były słowa ówczesnego Przewodniczącego ZHPnL Michała Kleczkowskiego: „Serdecznie gratulujemy wędrownikom z „Czarnej Trzynastki“, którzy zorganizowali i przeprowadzili ten Rajd Niepodległości w Wesołówce. Rozmawiałem z druhnami i druhami z różnych drużyn – zdaniem większości, tej rajd był najciekawszy ze wszystkich wcześniej organizowanych. Brawo!“.

Ważnym wydarzeniem 2009 r. było założenie drużyny wędrowniczek „Czarna Trznastka“. To jest dużą radością widzieć jak drużyny o tej samej nazwie się rozwijają, rosną. A najbardziej zapamiętały się dwa spływy kajakowe. Pierwszy – w marcu 2009 r., rzeką Ūla, która przy brzegach była jeszcze zamarznięta. Przepłynęli 42 km przy minusowej temperaturze. W końcu wszyscy byli pokryci kilkumilimetrową warstwą ldu, która sformowała się z wody biegnącej wiosłami, ale szczęśliwi, bo udowodnili sobie, że mogą przezwyciężyć wszystkie przeszkody.

Drugi spływ kajakowy był organizowany 6-8 sierpnia 2010 r. wspólnie z drużyną wędrowniczek. W piątek wieczorem wyruszyli w stronę Aukštadvaris i przy brzegu rzeki Verknė, zbudowali sobie obozowisko. Wybrali tą rzekę, ponieważ jest to jedna z najtrudniejszych tras kajakowych. W sobotę kajakowanie wymagało wiele sił i wytrzymałości, ale okrzykiem trzynastaków właśnie i jest „Wystrwałym – zwycięstwo!“. Po kolacji wszyscy byli pewni, że czeka spokojna, cicha noc. Jednak w środku nocy obudził deszcz i grzmoty. Silny wiatr po kilku chwilach stał się huraganem i zniósł namioty oraz kajaki. Na szczęście, wszystkim udało się schować w samochodach, dalej od drzew. A rano, gdy burza się uspokoiła, wędrownicy i wędrowniczki postanowili kontynuować spływ kajakowy! Trasa była znacznie trudniejsza z powodu drzew, które wpadły w rzekę nocą. Jednak trzynastacy są silni – przezwyciężyli i te przeszkody. Tylko po powrocie do domu dowiedzieli się, że byli prawie w centrum huraganu i wracając do domu przez okna widzieli całe lasy, które leżały. Ale spływ zakończył się dobrze, a uczestnicy jeszcze długo będą go pamiętali. Za kajaki są wdzięczni Szumskiej drużynie „Burza“.

W 2016 r. drużynę przejął w swe ręce nowy drużynowy, doświadczony trzynastak – Jurek Sargelis. Z tym drużynowym odbyło się wiele niezapomnianych rajdów, wędrówek, szczególnie zimowych z namiotami. Wędrownicy mają nadzieję, że i dalej będą kontynuowali tradycje oraz nie zapomną o wartościach trzynastaków, których ich uczy przykład „Czarnej Trzynastki“ przedwojennej oraz wodza Józefa Grzesiaka „Czarnego“.

26 Wileńska Drużyna Wędrownicza „Yeti“ im. Św. Krzysztofa

Drużyna należy do 26 Wileńskiego Szczepu Harcerskiego im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Z innych drużyn wyróżnia się obrzędowym bordowym kolorem, spodniami w kolorze „pustynia kamuflaż“, aktywnością oraz oryginalnymi pomysłami, np. zbudowanie bazy leśnej albo specjalizacja drużyny – wspinaczka. Baza leśna „Yeti“, to teren, którego jedną część tworzy las, a drugą – łąka. W lesie odbywają się gry paintball‘owe, a na łące jest krąg ognia, domek oraz jeszcze jeden plac dla gry w paintball.

Każdego roku drużyna bierze udział w imprezach sportowych, gdzie zajmuje wysokie pozycje, np. drużyna nie raz zwyciężała w turnieju koszykarskim „HarcBacket“. Jedną z najbardziej zapamiątanych była podróż drużyny do Gruzji w 2015 r., gdzie zwiedzili miasto Kutaisi oraz przepiękny region Swaneti. Także, drużyna zwiedziła wieś, która znajduje się w najwyższym punkcie nad poziomem morza w całej Europie.

Drużyna została założona w 2006 r. przez Waldemara Dowejko oraz Ryszarda Gierasim (pierwszy drużynowy). Następnymi drużynowymi byli: Artur Žabelovič, Romuald Stanilko. Obecnym drużynowym jest Ronald Lukša. Drużyna jednoczy około 20 druhów, z których większość jest starszych harcerzy, którzy przyszli z 26 Wileńskiej Drużyny Harcerzy „Białe Wilki“. Wiele druhów za sobą ma szkoły muzyczne, plastyczne, studiuje różne kierunki (na przykład, weterynarię, bioinżynerię, pilotowanie samolotów). Kilku członków drużyny (Tomaš Palkovski, Rišard Gerasim, Česlav Dunovskij, Stanislav Meškovski) należą do silnych drużyn koszykarskich. Druh Kšyštof Četyrkovski jest utalentowanym malarzem, który za sobą ma studia w Londynie, a obecnie tworzy różne dzieła sztuki w całej Litwie oraz za granicą. Inni członkowie drużyny – Tomaš Palkovski i Rafal Verkovski są zwycięzcami konkursów recytatorskich, a Dariuš Dravnel – członkiem popularnej grupy muzycznej „Wilen‘ska“.