Hm. Ryszard Gierasim HL

Naczelnik

E-mail: bwrynia@gmail.com

Phm. Gerard Tumasz HL

Zastępca naczelnika
E-mail: gerardtumasz@gmail.com

Phm. Mirosław Bieraza HL

Zastępca naczelnika

E-mail: m.bieraza@gmail.com

Dział harcerzy

Hm. Ryszard Gierasim HL

Szef działu

E-mail: bwrynia@gmail.com

Phm. Tomasz Palkowski HL

Członek do spraw rozwoju drużyn

E-mail: fomapal@gmail.com

Phm. Grzegorz Gąsiewski HL

Członek do spraw rozwoju zastępowych

E-mail: gzeska23@gmail.com  

Pwd. Artur Kołoszewski Ho

Członek do spraw rozwoju zastępowych

E-mail: artur@trop.lt

Dział Wędrowników

Phm. Gerard Tumasz HL

Szef działu

E-mail: gerardtumasz@gmail.com

Dział planów i programów

Pwd. Władysław Łuczyński Ho

Szef działu

E-mail: pilgviniuk@gmail.com

Dział rozwoju sportowego

Ernestas Matuliukstis Ho

Szef działu

E-mail: ematuliukstis@gmail.com

Dział instruktorów

Phm. Mirosław Bieraza HL