Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim…

Opierając się na trzecim punkcie Prawa Harcerskiego, a także wiedząc, iż wiele naszych harcerek i harcerzy ciekawi się techniką pierwszej pomocy, 29 marca 2008 roku odbyła się pierwsza zbiórka Harcerskiego Patrolu Medycznego.

Celem patrolu jest ciągłe doskonalenie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i podstaw medycyny, pełnienie stałej służby na polu ratownictwa, oraz propagowanie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Staramy się stale podnosić poziom swoich umiejętności, biorąc udział w szkoleniach, kursach i warsztatach dotyczących pierwszej pomocy. Pełnimy służbę organizując zabezpieczenia medyczne uroczystości harcerskich, organizujemy również szkolenia z podstaw pierwszej pomocy dla środowisk harcerskich. W przyszłości chcielibyśmy także wziąć udział w różnego rodzaju zawodach i manewrach z pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.

 

W listopadzie 2008 roku odbył się kurs pierwszej pomocy prowadzony przez instruktorów z Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ZHR (HOPR). W marcu 2010 roku odbyło się seminarium pt. „Czy wiesz o…?”. Or­ganizatorem był Harcerski Patrol Medyczny. Poruszono tematy dotyczące szkodli­wych nawyków, zdrowego odżywiania się, snu, sportu, szczęścia. W sierpniu 2010 roku odbyła się wycieczka do Kowieńskiego muzeum medycyny i farmacji or Muzeum niewidomych. W 2012 roku został zorganizowany kurs pierwszej pomocy dla harcerzy i harcerek ZHPnL. Zaś w końcu maja 2015 roku, członkowie Patrolu uczestniczyli w rajdzie rowerowym „Wilno-Szumsk”, podczas którego mogli sprawdzić swe zdolności udzielania pierwszej pomocy oraz zdobyć dużo nowej wiedzy. W 2016 roku HPM pełnił „Białą służbę” podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Przed służbą każdy członek kadry HPM zdobył certyfikat Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (40 godzinowy kurs medyczny, który odbył się w Szczecinku).

W 2015 roku został stworzony i zatwierdzony przez przewodniczącego ZHPnL Regulamin HPM. Regulaminem HPM została stworzona kadra HPM, system stopni zaawansowania, przewidziane obowiązki członka HPM. Toteż zarząd zatwierdził obowiązek, by każdy sanitariusz imprezy ZHPnL, być przeszkolonym w HPM. Obecnie HPM jest odpowiedzialny za pierwszą pomoc przedmedyczną na każdej imprezie ZHPnL.

Do Harcerskiego Patrolu Medycznego należą tak harcerki jak i harcerze ZHPnL, którzy przede wszystkim ciekawią się pierwszą pomocą i medycyną.

Jesienią 2012 roku phm. Anna Dadeło HL „Jaskółka” oficialnie przekazała prowadzenie Harcerskiego Patrolu Medycznego pwd. Wiolecie Masiulaniec wędr. Zaś od września 2014 roku funkcję patrolowego przejął pwd. Zbigniew Podworski HO.