Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim…

Opierając się na trzecim punkcie Prawa Harcerskiego, a także wiedząc, iż wiele naszych harcerek i harcerzy ciekawi się techniką pierwszej pomocy, 29 marca 2008 roku odbyła się pierwsza zbiórka Harcerskiego Patrolu Medycznego.

Celem patrolu jest ciągłe doskonalenie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i podstaw medycyny, pełnienie stałej służby na polu ratownictwa, oraz propagowanie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Staramy się stale podnosić poziom swoich umiejętności, biorąc udział w szkoleniach, kursach i warsztatach dotyczących pierwszej pomocy. Pełnimy służbę organizując zabezpieczenia medyczne uroczystości harcerskich, organizujemy również szkolenia z podstaw pierwszej pomocy dla środowisk harcerskich. W przyszłości chcielibyśmy także wziąć udział w różnego rodzaju zawodach i manewrach z pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.

W listopadzie 2008 roku odbył się kurs pierwszej pomocy prowadzony przez instruktorów z Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ZHR (HOPR). W marcu 2010 roku odbyło się seminarium pt. „Czy wiesz o…?”. Or­ganizatorem był Harcerski Patrol Medyczny. Poruszono tematy dotyczące szkodli­wych nawyków, zdrowego odżywiania się, snu, sportu, szczęścia. W sierpniu 2010 roku odbyła się wycieczka do Kowieńskiego muzeum medycyny i farmacji or Muzeum niewidomych. W 2012 roku został zorganizowany kurs pierwszej pomocy dla harcerzy i harcerek ZHPnL. Zaś w końcu maja 2015 roku, członkowie Patrolu uczestniczyli w rajdzie rowerowym „Wilno-Szumsk”, podczas którego mogli sprawdzić swe zdolności udzielania pierwszej pomocy oraz zdobyć dużo nowej wiedzy.

 

Do Harcerskiego Patrolu Medycznego należą tak harcerki jak i harcerze ZHPnL, którzy przede wszystkim ciekawią się pierwszą pomocą i medycyną.

Jesienią 2012 roku phm. Anna Dadeło HL „Jaskółka” oficialnie przekazała prowadzenie Harcerskiego Patrolu Medycznego pwd. Wiolecie Masiulaniec wędr. Zaś od września funkcję patrolowego przejął dh. Zbigniew Podworski.