Organizacje harcerskie:

Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej  http://www.whm.lt/

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  www.zhr.pl

Związek Harcerstwa Polskiego www.zhp.pl

 

Organizacje skautowe:

Lietuvos skautų sąjunga http://www.skautas.lt/

Lietuvos skautija http://www.skautai.lt/

CES   http://www.ces-scout.eu/

 

Współpraca medialna:

Czuwajblog http://czuwajblog.com/

Kurier Wileński http://kurierwilenski.lt/

Radio Znad Wilii www.zw.lt

Wilnoteka www.wilnoteka.lt

 

Fundacje:

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie  http://www.pol.org.pl