Zarząd ZHPnL składa świąteczne życzenia dla wszystkich druhen, druhów oraz przyjaciół harcerstwa.