Obecny Referat Zuchowy „Tęcza” to pierwszy Referat Związku Harcerskiego na Litwie, który powstał w roku 1999. Dlaczego „Tęcza”? Ponieważ ona jest podstwową symboliką w metodyce  zuchowej. Na początku działały tylko dwie gromady żeńskie. Pierwsza żeńska gromada powstała na terenie Kowalczuk – „Tęczowe krasnoludki”. W roku 2002 powstała  pierwsza męska gromada , także na terenie Kowalczuk – „Indianie z puszczy leśnej”. Ogółem w tym czasie działało 4 gromady. W roku 2004 nastąpił podział , ponieważ dwie gromady odeszły do Hufcu i po roku Referat upadł. Już dopiero w roku 2008 został odrodzony przez  Antoniego Ciunowicza, w tym czasie działały dwie gromdy na terenie Szumsku i już pózniej dzieki organizowanym kursom powstawały nowe gromady zuchowe.  W roku 2012 Referat  został przekazany dla dh. Katarzyny Jatkowskiej, w 2015 r. dla  dh. Śnieżnay Katowicz, a w 2017 r. dla dh. Magdaleny Gryniewicz.