Harce Zastępu Zastępowych OH-ek

Harce Zastępu Zastępowych OH-ek

2023-03-29

ZHPnL

ZHPnL

W dniu 25 marca odbyły się Harce Zastępów Zastępowych, na które zebrały się ZZety drużyn OH-ek. Na imprezę przybyło 7 zastępów:
1. “Arcus Pluvius” (9 WDH-ek “Viator”)
2. “Dzikie Róże” (4 WDH-ek “Trop”)
3. “Alfa Wadera” (26 WDH-ek “Białe Wilki”)
4. “Miodowy Wiec” (19 WDH-ek “Pasieka”)
5. “Wilcze Łapki” (28 WDH-ek “Szare Wilki”)
6. “Dara” (14 LDH-ek “Zorza”)
7. “RAY” (1 JDH-ek “Wrzos”)

Ogółem uczestniczyło 37 druhen.
Gra terenowa miała miejsce w okolicach Szeszkinie, która wyróżnia się największą ilością placówek oświaty – właśnie przy nich były organizowane punkty. Tematy punktów były odpowiednio związane z przedmiotami szkolnymi: matematyką, językoznawstwem, muzyką, wychowaniem fizycznym i ostatni temat był poświęcony wiedzy harcerskiej. Zamiast map, uczestniczki otrzymały “rozkład lekcji”, według kolejności którego musiały wędrować po punktach.

Apel zakończenia odbył się przy Gimnazjum im. Sofii Kowalewskiej (Sofijos Kovalevskajos Gimnazija), na którym były ogłoszone wyniki gry, wręczone nagrody i upominki.
Wyniki gry:
1 miejsce zdobył ZZet “Arcus Pluvius”
2 miejsce – ZZet “Miodowy Wiec”
3 miejsce – ZZet “Alfa Wadera”

Dołącz do nas na Facebook’u, Instagram’ie i Flickr.

Jeśli jeszcze nie jesteś z nami w soc. sieciach, to zapraszamy serdecznie – dołącz! Znajdziecie tam bieżące informacje i aktualności dotyczące naszej działalności, a na Flickr – galerię zdjeć!

Czytaj także…

„ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030”