Przedwojenny sztandar Wileńskiej Żeńskiej Chorągwi Harcerskiej odzyskał dawną świetność

Przedwojenny sztandar Wileńskiej Żeńskiej Chorągwi Harcerskiej odzyskał dawną świetność

2023-12-21

ZHPnL

ZHPnL

Wileńska Chorągiew Harcerek Związku Harcerstwa Polskiego otrzymała sztandar w 1929 r.
Prawdopodobnie w 1945 r. sztandar został wywieziony z zajętego przez wojska sowieckie
Wilna do centralnej Polski i ukryty w Łagiewnikach pod Krakowem. Szczęśliwie odnaleziony
po prawie 60 latach, został przekazany Związkowi Harcerstwa Polskiego na Litwie podczas
Zlotu 100-lecia Harcerstwa, który odbył się w 2011 r. w Łagiewnikach.
Aby nie uległ całkowitemu zniszczeniu sztandar został poddany gruntownej renowacji. Ze
względu na liczne porwania i przetarcia oraz rozkład materiału, z którego został wykonany
(butwienie) wymagał bardzo szybkiej renowacji. Renowacja to metoda przywrócenia dawnej
świetności. Polega ona na zabezpieczeniu istniejących haftów i uzupełnienie ubytków, które
w nich powstały, i przeniesieniu ich na nowe płótna.
W 2023 r. ze względu na bardzo duże zniszczenia sztandaru ZHP na Litwie , dokonano jego
renowacji, w tym dodatkowych prac zabezpieczających butwiejący materiał. Prace nad
renowacją okazały się bardziej czasochłonne niż zakładano. Przeprowadzone prace pozwoliły
na kompleksowe oczyszczenie tkaniny z pyłu i kurzu przy użyciu mikro-odkurzacza ze
specjalistyczną końcówką, a następnie na czas czyszczenia na mokro odłączono od całości
wszystkie aplikacje i hafty. Po zakończeniu czyszczenia tkaninę poddano procesowi suszenia.
Kolejnym etapem była konserwacja igłowa polegająca na zabezpieczeniu haftów oraz
aplikacji. Ze względu na bardzo zły stan zachowania sztandaru, podstawowym celem było
przeprowadzenie prac konserwatorskich, a co za tym idzie, powstrzymanie dalszej destrukcji
obiektu. Poprzez m.in. oczyszczenie i wzmocnienie płatu tkaniną dublującą. Pracę
konserwacyjne wykonała pani Joanna Sielska-Melchiori – dyplomowany konserwator dzieł
sztuki – tkanin zabytkowych wykonująca konserwacje tkanin dla muzeów państwowych.
Odnowiony sztandar został wręczony harcerkom z Wileńszczyzny podczas Roku
Dziękczynienia za ustanowienie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem
polskich harcerzy, w którym wzięli udział się harcerze, skauci m.in. z Australii, Litwy, Łotwy,
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Sztandar zostanie wyeksponowany w siedzibie władz organizacji w Wilnie, która mieści się w
Domu Kultury Polskiej. Historia sztandaru zostanie przedstawiona w czasie konferencji, która
odbędzie się podczas zlotu ZHP na Litwie w 2024 r.
Renowacji sztandaru dokonano w ramach dofinansowani zadania publicznego
dofinansowanego Ocalić od zapomnienia – renowacja historycznych sztandarów
harcerskich z Argentyny i Litwy.
 

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI

Ocalić od zapomnienia – renowacja historycznych sztandarów

harcerskich z Argentyny i Litwy
DOFINANSOWANIE
35 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
37 900 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.

Dołącz do nas na Facebook’u, Instagram’ie i Flickr.

Jeśli jeszcze nie jesteś z nami w soc. sieciach, to zapraszamy serdecznie – dołącz! Znajdziecie tam bieżące informacje i aktualności dotyczące naszej działalności, a na Flickr – galerię zdjeć!

Czytaj także…

„ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030”